VERKSAMHETSPOLICY

Nordic PM är en helhetspartner för fastighetsägare. Vi erbjuder fastighetsutveckling och rådgivning kring, kommersiell- och ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och fastighetsdrift.

Vår strävan efter ständiga förbättringar ska skapa mervärde för våra kunder, med nöjda kunder som vår främsta framgångsfaktor.

Vi strävar efter att överträffar kundens förväntningar genom att:

 • Vi arbetar utifrån/har stor förståelse för kundens affärsmodell.
 • Visa upp vår gedigna kompetens och skapa förtroende hos våra uppdragsgivare och hyresgäster.
 • Arbeta proaktivt med fastighetsoptimering.
 • Tillhandahålla säkra, effektiva, hållbara och prisvärda tjänster.

Vi tar ansvar för vår gemensamma miljö genom att:

 • Lokal närvaro säkerställer vi en levande dialog med våra hyresgäster.
 • Stödja våra kunder med teknik- och energieffektivisering.
 • Minska bilanvändandet.
 • Möjliggöra återanvändning och återvinning av material samt arbeta med att förebygga föroreningar.

Vi följer lagar och andra krav och strävar ständigt efter att förbättra vårt ledningssystem, processer, produkter och tjänster. Vi gör rätt saker i rätt tid och på rätt sätt, och arbetar proaktivt med att förebygga problem och risker.

Vi förbättrar kontinuerligt genom att:

 • Baserar våra beslut på fakta och mätningar.
 • Följa upp, värdera och förbättra vår verksamhet mot uppsatta mål.
 • Kompetensutveckla vår personal, t.ex. miljöutbildning.
 • Engagera medarbetare och andra intressenter i förbättringsarbetet, för att öka kundtillfredsställelsen, minska vår miljöpåverkan och skapa en god arbetsmiljö.

Vårt ledningssystem praktiseras inom alla funktioner i verksamheten, som ett aktivt verktyg för att ständigt uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kundnyttan i centrum och med hänsyn till miljö och arbetsmiljö.