Transaktion & Analys 

Behöver du hjälp med försäljning, förvärv eller förvaltning av hela fastighetsportföljen?
Vår förvaltningsorganisation hjälper dig!

Group 7Created with Sketch.

Transaktionsrådgivning

Med Nordic PM får ni en tillgänglig partner under hela försäljnings- och förvärvsprocessen. Vi tar tillvara på potentialen i varje fastighet och erbjuder värdeskapande lösningar för både fastighetsägare och investerare.

För fastighetsägare
Oavsett om det gäller enstaka objekt eller hela fastighetsportföljer så finns Nordic PM med er genom hela transaktionsprocessen. Vi bistår med säljrådgivning och driver försäljningen utifrån just er unika situation. Hos oss finns lång erfarenhet inom försäljning av fastigheter och bolag och vi erbjuder såväl strategiskt som operativt stöd. Nordic PM tar sig an både bebyggda fastigheter och obebyggda markytor.

För investerare
Nordic PM kan erbjuda såväl små som stora investerare förutsättningar för ett lyckat förvärv. Transaktionsstödet sträcker sig från strategisk analys, aktiv sökning och due diligence till förhandlingar och hantering av bud. Vår kunskap om det lokala marknadsläget bidrar till en optimal investering för köparen. Fastigheters värdeutveckling är i hög grad beroende av möjligheterna att tillvarata förädlingspotentialen. Genom att förändra utnyttjandegrad och användningsområde kan vi medverka till att uppnå bättre avkastning på investerat kapital.

Teknisk Due Diligence

Fastighetsförvärv är ofta en tidspressad process för många av våra kunder och därför finns vi där som en erfaren rådgivare i samband med förvärv eller avyttringar av fastigheter.  Med effektiva och pålitliga arbetsprocesser utför och levererar vi en komplett rapport inom efterfrågad tidsram.

Nordic PM kan också leverera en teknisk helhetsbild av fastigheten i samband med en fastighetstransaktion. Då dessa transaktioner ofta är komplexa hjälper vi er med en omfattande teknisk undersökning. Under denna tekniska Due Diligence (TDD) tar vi fram en bedömning av de risker som kan ha betydelse för fastighetens värde och framtida underhåll. Det kan även omfatta en miljöanalys där miljörisker kopplat till potentiell påverkan av förorening på mark och grundvatten utreds. Detta utförs då i samarbete med specialister på miljöutredningar.

Vill du veta mer om hur Nordic PM jobbar och hur vi kan hjälpa er?

Välkommen att kontakta oss via  Kontakta oss så berättar vi mer!

Företagspresentationer

Välkommen att ladda ned mer information här

Kontakta oss

Har du frågor gällande Fastighetsanalyser & Transaktioner är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Övriga tjänster

Fastighetsförvaltning

Lokaluthyrning

Fastighetsutveckling

Fastighetsnära tjänster