Transaktion & Analys 

Behöver du hjälp med försäljning, förvärv eller förvaltning av hela fastighetsportföljen?
Vår förvaltningsorganisation hjälper dig!

Group 7Created with Sketch.

Vi värnar goda affärer

Nordic PM hjälper fastighetsägare med transaktioner av såväl bebyggda som obebyggda fastigheter. Det kan röra allt från tomträtt till hela fastighetsportföljer, där vi kan ansvara för hela transaktionsprocessen.

Vår målsättning är att vara proaktiva och ge våra kunder nya uppslag till möjliga transaktioner. Med erfarenhet, lyhördhet och engagemang som grund erbjuder vi våra uppdragsgivare kreativa och värdeskapande lösningar för att ta tillvara potentialen i varje fastighet. Genom vår kunskap om det lokala marknadsläget ser vi till att det blir en optimal investering för köparen.

Analys och transaktion på vårt sätt

  • Försäljning och förvärv av fastigheter och bolag
  • Strategisk rådgivning
  • Aktiv sökning av fastigheter till försäljning
  • Informationsinsamling och sammanställning av material
  • Genomförande av försäljningsprocesser
  • Transaktionsstöd och “Due diligence”

Fastigheters värdeutveckling är i hög grad beroende av möjligheterna att tillvarata förädlingspotentialen och genom att förändra utnyttjandegrad och användningsområde kan vi medverka till att uppnå bättre avkastning på investerat kapital.

Vill du veta mer om hur Nordic PM jobbar och hur vi kan hjälpa er?
Kontakta Johan Thermaenius  som är chef för fastighetsutveckling på tel 073 - 387 18 14.

Eller gå in på  Kontakta oss så berättar vi mer!

Företagspresentationer

Välkommen att ladda ned mer information här

Kontakta oss

Har du frågor gällande Fastighetsanalyser & Transaktioner är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Övriga tjänster

Fastighetsförvaltning

Lokaluthyrning

Fastighetsutveckling

Fastighetsnära tjänster