Kommersiell Förvaltning

Att skapa lönsamhet i våra kunders kommersiella fastigheter är drivkraften
bakom förvaltningen och är alltid i fokus i våra uppdrag.

Group 7Created with Sketch.

Kommersiell förvaltning

I den kommersiella förvaltningen erbjuder vi tjänster som innefattar förvaltning av kontor, samhällsfastigheter, industrifastigheter, lager, retailfastigheter och bostadshus.

Vårt mål är att hjälpa kommersiella fastighetsägare med att få en stabil värdeutveckling i sina fastigheter och att förenkla vardagen för hyresgäster och besökare. Därför håller vi en nära dialog med hyresgästerna och ser till att deras behov och önskemål tas väl om hand. Vi hjälper självklart till när det är dags för förhandlingar av avtal, uthyrning av vakanser och identifierar utvecklingsområden, alltid med lönsamhet och nöjda hyresgäster som grund.

Med fokus och engagemang från vår sida är vi närvarande och vakna så att både uppdragsgivare och hyresgäster ser oss som en värdefull partner. Allra bäst blir det när vi är på plats och kan upprätthålla denna goda relation. Med entreprenörsanda, engagerade medarbetare, närvaro och en tydlig metod skapar vi värde i de fastigheter vi arbetar med.

Hos oss finns kompetens att förvalta all typ av vinstdrivande mark och fastighet. Våra tjänster är flexibla och skräddarsys utefter behovet för varje enskild uppdragsgivare. Några exempel på tjänster som vi gärna hjälper till med:

  • Uthyrning av lokaler
  • Avtalsförhandlingar
  • Uppföljning
  • Förhandlingar
  • Utvecklingsinsatser

Nordic PM arbetar idag med många olika fastighetsbolag stora som små, ett av dom är Point Properties. Ett fastighetsbolag som skapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Vi förvaltar deras gallerior och handelsfastigheter, däribland Motala Galleria, Galleria Sala Torg, Kronan Shopping Falkenberg och Valengallerian i Trelleborg.

Läs mer om Point Properties och se hela beståndet på www.pointproperties.se eller kontakta
Jesper Holmström på tel 070 - 297 58 50, förvaltare på Point.

Vill du veta mer om hur Nordic PM jobbar och hur vi kan hjälpa er?
Kontakta Jeanette Öhrn vår VD på tel 070 - 390 88 68.

Eller gå in på Kontakta oss så berättar vi mer!

Företagspresentationer

Välkommen att ladda ned mer information här

Övriga tjänster

Lokaluthyrning

Fastighetsförvaltning

Fastighetsnära tjänster

Fastighetsutveckling