fastighetsdrift

Vi kan tillsyn, skötsel, underhåll och SBA-arbete på våra fem fingrar och arbetar
med hög närvaro och tillgänglighet ute i fastigheterna.

Group 7Created with Sketch.

Fastighetsdrift

Våra medarbetare arbetar alltid proaktivt och med närvaro för att identifiera möjligheter till driftoptimering av de olika tekniska installationerna, vilket ofta leder till kostnadsbesparingar för fastighetsägarna.

Tillsammans med den övriga förvaltningsorganisationen utgör vår tekniska personal en viktig länk mellan hyresgästerna och fastighetsägaren, vilket bidrar till att skapa en bättre vardag för människor som är verksamma i våra uppdragsgivares fastigheter.

Vi kan till exempel hjälpa er med:

  • Tillsyn
  • Skötsel
  • Felavhjälpande och planerat underhåll
  • SBA-arbeten

Vill du veta mer om hur Nordic PM jobbar och hur vi kan hjälpa er?
Kontakta oss så berättar vi mer!

Företagspresentationer

Välkommen att ladda ned mer information här

Övriga tjänster

Lokaluthyrning

Fastighetsförvaltning

Fastighetsnära tjänster

Fastighetsutveckling